Η Mellon Technologies θα συμμετάσχει στο 22ο Banking Forum μαζί με τη Thales e-Security, σημαντικό στρατηγικό συνεργάτη και ηγετικό πάροχο λύσεων προστασίας δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Μαΐου 2017 στην Αθήνα και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΕΙΠ-ΕΕΔΕ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), με χορηγό την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σκοπός του 22ου Banking Forum αποτελεί η αναζήτηση του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, το νέο περιβάλλον ρύθμισης και εποπτείας των τραπεζών στην ευρωζώνη, ο ρόλος της καινοτομίας στον τραπεζικό χώρο από επιχειρηματική και τεχνολογική σκοπιά, οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, καθώς και οι μεγάλες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Mellon, ο Malcolm Reay, Technical Account Manager της Thales eSecurity θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το digital security μέσα από την ομιλία του: ‘Cyber Security In Banking, Addressing The Threats with Encryption’.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου και την παρουσίαση της Thales, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Mellon Technologies (marketing@mellon.com.gr).